Връщане и замяна

 Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.vinoto.com, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.vinoto.com и да върне стоката с ненарушена цялост и в добър търговски вид. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес hello@vinoto.com.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

  • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  • при транспортирането стоката е била повредена.

Също така можете да направите рекламация и да върнете стока, когато:

  • ви е доставен продукт, различен от това, което сте поръчали;
  • при транспортирането стоката е била повредена;
  • има дефект във виното, което ви е доставено.

Приемаме рекламации в рамките на 30 дни след получаване на доставката. Ако имате проблем с качеството на виното (то е дефектно или развалено), ние ще го приемем обратно, включително и след изтичането на срока от 30 дни, но в рамките на разумно съхранение (не можем да приемем бяло вино на 5 години например).

В изброените по-горе случаи, можете да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната от вас, като отправите писмено искане до Риката ООД. В случай че стоката, за която се прави замяната надвишава по стойност оригиналната поръчка, трябва да доплатите разликата, а в случай че в на по-ниска стойност, ние ще ви предоставим ваучери за отстъпка при следваща покупка от нашия сайт.

В случай, че не искате да заменяте стоката, която връщате, ние се ангажираме да  възстановим в пълен размер заплатените от вас суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Адрес за връщане на продукти:

гр. София, ул. Будапеща 11.