Политика за поверителност

Информация за правата на лицата по защита на личните данни От 25 май 2018г. e в сила регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Съгласно Общите условия, публикувани тук, сайтът и електронния магазин на www.vinoto.com се управлява от фирма Апекс Консулт ЕООД.

Апекс Консулт ЕООД отговаря на всички изисквания на регулацията, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: Апекс Консулт ЕООД; ЕИК/БУЛСТАТ: 131530122; Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Света Троица”, бл. 145/В/54; е-mail: avinissima@gmail.com; телефон: +359 88 5185011‬.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Принципи, които спазваме и данни, които събираме
Апекс Консулт ЕООД спазва следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 • ограничение на целите на обработване.

Не е необходимо да се регистрирате, за да използвате настоящия Уебсайт. Ако сте само посетител, за Вас не се събира никаква лична информация. В случай, че решите да свържете с изба Боровица посредством електронна поща или се регистрирате в нашия винен клуб, личните данни, които сте посочили, ще бъдат обработени. С оглед осъществяване на обратна връзка, следните лични данни биха могли да бъдат обработени:

 • Име и фамилия;
 • Данни за контакт – телефон; адресна информация, адрес за кореспонденция, електронна поща.

В допълнение, в зависимост от предпочитания начин на заплащане на абонамента във винения ни клуб, може да бъдат поискани, респективно обработени и данни за банкова или платежна информация.

Апекс Консулт ЕООД не събира и не обработва никакви чувствителни лични данни. 

Предоставяне на лични данни на трети лица
Във връзка с използването на този уебсайт, не се предават Ваши лични данни на трети лица. Изключение би било единствено в случаите на законово задължение или искане на държавен орган.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Апекс Консулт ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 • Право на достъп: Вие имате право да изискате и получите от Апекс Консулт ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Право на коригиране или попълване: Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Апекс Консулт ЕООД.
 • Право на изтриване: Вие имате правото да поискате от Апекс Консулт ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Апекс Консулт ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.
 • Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Апекс Консулт ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.
 • Право на преносимост: Вие можете да поискате от Апекс Консулт ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Право на възражение: Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Апекс Консулт ЕООД.